1. Pořadatel

Spotřebitelskou soutěž pořádá:

Stonehenge Games SE,
IČ: 02716470,
se sídlem Strašnická 3165/1b, Záběhlice, 102 00 Praha 10

2. Termín a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá v období zobrazeném na informační stránce soutěže dostupné na webové stránce casinolive.cz (dále „webová stránka soutěže”), na území České republiky prostřednictvím sítě internet.

3. Podmínky pro účastenství v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která splnila základní podmínky účasti v soutěži (viz 3.1.) a zvláštní podmínky účasti v soutěži (viz 3.2.):

3.1. Základní podmínky účasti v soutěži.

Účastnit soutěže se může pouze fyzická osoba, která je starší 18 let, plně svéprávná s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky a splnila následující základní podmínky účasti v soutěži:

  1. hraje hry dostupné prostřednictvím sítě internet na webových stránkách soutěže
  2. vyplnila registrační formuláře v rámci této webové stránky, do něhož zadala své kontaktní údaje v rozsahu: e-mail a heslo, a registrací potvrdila, že je starší 18 let, plně svéprávná a seznámila se s pravidly soutěže.

Osoba, která splňuje podmínky uvedené v tomto odstavci, je pořadatelem soutěže zaregistrována, jako osoba splňující základní podmínky pro účast v soutěži.

Zvláštní podmínky účasti v soutěži

Účastnit soutěže se může pouze fyzická osoba, která splňuje základní podmínky účasti v soutěži (viz 3.1) a zároveň splní následující zvláštní podmínku účasti v soutěži:

  1. získání čisté výhry ve výši definované na informační stránce soutěže za jeden den, dosažené v hrách dostupných na webových stránkách soutěže.

Splnění podmínek účastenství se v období trvání soutěže vyhodnocuje pořadatel maximálně během několika hodin průběžně a soutěže o výhru se účastní každý, který během posuzování splnil podmínky účastenství. Pro vyhodnocení vzniku účastenství soutěži je závazný okamžik splnění zvláštní podmínky účastenství v soutěži, a to počítáno od 00.00 prvního dne do 23.59 posledního dne soutěže, v němž účastenství vzniklo.

Soutěž o výhru pořadatel realizuje vždy nejpozději 15. den po konci soutěže a soutěže se účastní vždy všichni účastníci, kteří v daném kalendářním měsíci splnili podmínky účastenství.

4. Výhra

Vyhrává uživatel, který během trvání soutěže získal alespoň jeden lístek do slosování a jeho lístek byl vylosován.

Maximální počet výherců v soutěži je zobrazen na informační stránce soutěže dostupné na webové stránce soutěže.

Každý výherce výhry obdrží výherní e-mail, který bude obsahovat informaci o výhře a jejím zaslání. Každý výherce je povinen nejpozději do 5 dnů potvrdit přijetí e-mailu a svůj zájem převzít výhru.

Výhrou je podíl z celkové dotace soutěže. Celková dotace soutěže je zobrazena na informační stránce soutěže.

Tato částka bude výherci zaslána na jeho bankovní účet, který musí být veden u české nebo slovenské banky.

Každý uživatel může získat v jednom slosování maximálně jednu cenu.

5. Další podmínky

Pořadatel neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických komunikačních zařízení či elektronické nebo mobilní sítě.

Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že k dosažení výhry soutěže využije technickou chybu provozovatele.

Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.

Reklamovat závady na výhře není možné.

Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je pořadatel soutěže. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách.

Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. Další informace Souhlasím